Nowy Ład w praktyce, czyli o tym jak złamać tajemnicę bankową w ustawie

Od 1 lipca 2022 roku praktykowana tajemnica bankowa w Polsce przestaje funkcjonować. Nowe regulacje, które zostały wprowadzone do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej pozwalają naczelnikom urzędów skarbowych zajrzeć do danych zawartych na rachunkach bankowych podatników. 

Urząd Skarbowy może zajrzeć na rachunek bankowy każdego podatnika

Sytuacja dotyka nie tylko wglądu do kont firmowych wielkich przedsiębiorstw, ale również naszych prywatnych kont bankowych. Dzięki nowej regulacji Krajowa Administracja Skarbowa będzie miała większą moc niż sądy oraz prokuratura, ponieważ mowa tu o wglądzie do 35 milionów kont bankowych. Prezes Związku Banków Polski – Tadeusz Białek powiedział w jednym z wywiadów, że „Nawet prokurator w postępowaniu karnym nie ma dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową w postępowaniu przygotowawczym, kiedy nikomu nie są postawione konkretne zarzuty”. Obszerny artykuł w temacie podobno ma niedługo przygotować portal https://www.glosmiasta.pl/.

Jakie informacje uzyska Urząd Skarbowy?

Głównym zadaniem tej regulacji jest ułatwienie pracy fiskusowi. W poprzednich latach banki nie mogły udzielać informacji na temat wydatków  podatnika, ponieważ obowiązywała tajemnica bankowa. Jedynie w przypadku osoby podejrzanej można było udzielać takich informacji.
Przed Urzędem Skarbowym nie ukryją się już:

  • posiadane lub współposiadane rachunki bankowe oraz ich liczba,
  • posiadane pełnomocnictwa do rachunków bankowych i ich ilość,
  • stany na rachunkach bankowych, 
  • wysokość obrotów na posiadanych rachunkach bankowych,
  • otrzymane wpływy oraz obciążenia rachunku bankowego,
  • nadawcy oraz odbiorcy wpływów lub obciążeń na rachunku bankowym,
  • posiadane papiery wartościowe na rachunkach pieniężnych oraz pełnomocnictwa do dysponowania nimi,
  • informacje o zawartych kredytach oraz pożyczkach.

Czym jest tajemnica bankowa?

Tajemnica bankowa to wszystkie informacje dotyczące czynności bankowych w umowie zawartej pomiędzy bankiem, a klientem. Instytucja bankowa w ramach tejże umowy powinna strzec danych swojego klienta. Ujawnienie jakichkolwiek informacji zawartej w umowie wymaga zgody klienta. 
Poprzez wprowadzenie nowej regulacji do ustawy bank będzie musiał udzielić wszystkich informacji o swoim kliencie jakie zażąda urząd skarbowy, bez wymaganej zgody od klienta. Z tego tytułu klient nie będzie mógł wystosować żadnych roszczeń wobec banku za złamanie tajemnicy bankowej.